We visualiseren in schetsvorm en werken het samen uit tot bruikbaar concept.

Ideeën zijn fantastisch maar maken nog geen concept. Conceptontwikkeling is het uitwerken van een idee naar een bruikbaar concept op marketing- en communicatieniveau. Simpelweg wordt er nagedacht en onderzocht totdat er een eindproduct ontstaat dat bruikbaar is. Conceptontwikkeling is er voor bedrijfsniveau maar ook op productniveau.

Stuk Beter brainstormen?

Als er ideeën zijn maar de uitwerking nog ontbreekt is het fijn om daarover samen na te denken. Dit wordt ook wel brainstormen genoemd. Stuk Beter verzorgt brainstormsessies waarbij nagedacht wordt hoe levensvatbaar ideeën zijn en of deze rendabel genoeg is. De ideeën en suggesties uit een brainstorm worden bekeken of deze bruikbaar zijn voor een sterk marketing concept, of voor een design concept.

Waarom conceptontwerp?

Conceptontwikkeling gaat voornamelijk over het bedenken van sterke ideeën. Bij conceptontwerp gaat het om de uitwerking direct tastbaar te maken. Er wordt acuut een visueel beeld geschetst om daarmee een impressie te geven waar het idee over gaat.  Er kan bestaand materiaal gebruikt worden, zoals collages, foto’s en afbeeldingen, om een sfeerbeeld te geven.